از «چشم‌انداز»، «ماموريت» و «راهبردها»ي كلان المصطفي(ص)، به صورت روشن استنباط مي شود كه رشد مداوم، بالندگي پيوسته و بهبود همه جانبه تمامي همكاران صف و ستاد، در امور حرفه اي، فرهنگي، اخلاقي و ديني، به عنوان يك راهبرد اساسي بسيار مهم و غير قابل تغيير، به صورت سنجيده و با درايت درخور ستايش، در صدر راهبردهاي المصطفي(ص)، تعريف و جايگذاري شده است.

            به بركت وجود نگاه پيشرفته و مترقّي در بين استراتژيست هاي المصطفي(ص) و بروز آن در تعريف راهبردهاي كلان، و به يمن وجود تدبير هوشمندانه در ميان مديران المصطفي(ص) و بازتاب آن در انتخاب همكاران شايسته، طرّاحي فرايندهاي روزآمد و اتّخاذ تاكتيك هاي متناسب و تامين اعتبارات لازم، به طور فزاينده با افزايش اثر بخشي و كارآمدي فعاليت‌ها و رضايت مندي مشتريان و همكاران كه ركن شاخص و فوق ‌العاده مهم فعاليت‌هاي ‌المصطفي‌(ص) هستند، مواجه خواهيم بود.

ما معتقدیم:
            تمامي «پيش فرض» هاي هر سازمان، در مورد واقعيت‌هاي پيرامون خود و «باور» هاي آن در باره نوآوري، پويايي و كيفيت و «ارزش» هاي آن در خصوص ايده‌هاي نو، مشاركت و انتقاد‌هاي سازنده، در رفتار سازماني متجلي مي شود، و به عبارت ديگر نحوه بروز اين «پيش فرض» ها «باور» ها و «ارزش» ها نمايانگر فرهنگي است كه موجب شكل دادن به رفتار سازماني خواهد شد.
            در هر سازمانی نیروی انسانی ، از حیث شخصیّت و از حیث روش ، حرف اوّل را می زند و ویژگی های اخلاقی و شخصیّتی آنان در کارآمدی  و افزایش بهره وری و جبران بسیاری از کاستی های سازمان تأثیر فراوان و عمیقی دارد.
            آموزش نیروی انسانی به عنوان عنصر اساسی توسعه و تعالی بخش منابع انسانی و نرم افزار اساسی و مهمّ استفاده بهینه از عوامل پیشبر محسوب می شود. به کارگیری هرگونه منابع مالی در مسیر توسعه منابع انسانی نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری خردمندانه و سودآور است.
            بر اساس اعتقاد قویمی که ذکر شد ، برای رسیدن به نقطه اوج بالندگی و تحقّق کامل اهداف والا و متعالی المصطفی(ص)، مدیریت بهسازی نیروی انسانی؛ «تعالی سازمانی و توسعه یافتگی منابع انسانی» را به عنوان «چشم انداز» چهارده ساله برگزیده است. تحقق این «چشم انداز» والا و فاخر، تحوّل عظیمی را در نیروی انسانی موجود در المصطفی(ص)، ایجاد نموده و در آینده نزدیک جامعه المصطفی(ص) العالمیه، در سطح جهان اسلام و عرصه بین الملل، در عداد سازمان های پیشگام، توسعه محور، روزآمد و کارآمد قرار خواهد داد.
            ما معتقدیم در جهت «تعالی سازمانی و توسعه یافتگی منابع انسانی» ، (با ایجاد رفتار مطلوب و فرهنگ سازمانی، ارتقای سطح مهارت های فنّی و حرفه ای و بالا بردن مستوای دانش و آگاهی) کوشش هایی که به عمل می آید، آنان را در انجام وظایف خطیر سازمانی و مسئولیت های شغلی و پاسخ گویی به درخواست های کلان که به صورت روزافزون، انبوه و مستمرّ از سراسر جهان، به سوی  المصطفی(ص) سرازیر است، آماده تر می نماید.
            با توجه به نظر کارشناسان فنّ و فرهیختگان خریط و صاحبان تجربه، سازگار ترین مسیر با شرایط المصطفی(ص)، که درست ترین مسیر محسوب شده و با اطمینان بالا و هزینه کم قابل طی شدن می باشد و  رسیدن به «چشم انداز» را تضمین می کند، انجام درست مأموریت سه گانه خواهد بود.     الف) آموزش های پودمانی.     ب) فرصت های فرهنگی، آموزشی.     ج) مطالعات راهبردی.  باید به اين نكته توجه داشت كه انجام درست مأموریت های سه گانه، اهمّيت فوق العاده زیادی دارد و نحوه نگرش و ديدگاه مدیران المصطفی(ص) مي‌تواند به جهت گيري درست دست اندرکاران مدیریت بهسازی نیروی انسانی و موفقیت آنان كمك شاياني نمايد.
            اگر مديريت هر مجموعه، به طور جدي و مصمّم، در جهت ارتقاي سطح بينش، مهارت و دانش همكاران خود مشارکت نكنند و از بهسازي نیروی انساني، كه موضوع فوق العاده حسّاس، مهمّ و سرنوشت‌سازي براي هر سازمان توسعه محور محسوب مي‌شود، غفلت نمايند و يا پرداختن به اين وظيفه و اداي حقّ را ضروري ندانسته و حتي بعضي از مديران هرگونه هزينه آموزش ضمن خدمت را كاري عبث و موجب از بين‌رفتن منابع بدانند، زمينه بروز ناهنجاري در رفتار سازماني را فراهم كرده و مجموعه تحت مديريّت خود را به سوی ناكارآمدي سوق می دهند.
            سیاست مدیریت بهسازی نیروی انسانی در انجام مأموریّت های سه گانه، فراهم سازی و بسط فرصت های برابر بینشی، مهارتی و دانشی برای تمامی همکاران صف و ستاد می باشد. این فرصت ها به منظوررسیدن به رشد، تعالی، شکوفایی استعداد  و فعلیّت توانایی، فراهم گردیده.
            هويّت مذهبي، ملّي و فرهنگي، احساس امنيّت و بويژه هويّت سازماني و حرفه‌اي افراد از جمله «نيروهاي پيوستگي» بشمار مي‌رود. عناصري كه در پـايداري «نيروهاي پيوستگي» و آفرينش و تثبيت و استمرار هر سيستم  و نظام، نقش دارد  و به تعادل آن كمك مي‌كند بايد مورد توجّه فرهنگ سازان قرار گيرد و تقويت شود تا در هر سازمان براي مقابله با «نيروهاي گسستگي» از آن بهره برداري شود. ایجاد فرصت‌هاي برابررشد و تعالی برای کارکنان، موجب تقویت انسجام سازمانی خواهد شد و انسجام سازمانی نقش بسیار مهمّی در رسیدن المصطفی(ص) به «چشم انداز» دارد و هم سو با تأمین منافع کلان آن تلقّی خواهد شد.

           با مشخّص شدن مأموریت ها و سیاست ها، مدیریت بهسازی نیروی انسانی برای تسریع در رسیدن به «چشم انداز»، در حال برداشتن دو گام اساسی است. گام یکم، برنامه میان مدّت پنج ساله است که با عنوان «نقشه بهسازی» طراحی و هم اکنون در دست اجرا است. حجم عملیات «نقشه بهسازی» در دوره پنج ساله ، به تفکیک مأموریت ها ، به این شرح می باشد:

9 پودمان با 243 عنوان آموزشی ، 1 میلیون نفر ساعت.
9 فرصت با 58 عنوان فرهنگی ، آموزشی ، 1 میلیون نفر ساعت.
6 مطالعه راهبردی با 35 عنوان بینشی ، مهارتی و دانشی ، 150 هزار نفر ساعت.

در پایان دوره پنج ساله اجرای «نقشه بهسازی»، در صورت تحقّق کامل اهداف برنامه، امید می رود (إن شاء الله) که 35 الی 40 درصد مسیر رسیدن به «چشم انداز» را طی کرده باشیم. گام دوم، برنامه بلند مدّت نه ساله است که با عنوان «همکار 1400» شناخته می شود. این برنامه هم اکنون در حال مطالعه است، پس از آماده شدن برایند «نظام جامع منابع انسانی» مطالعات نهایی و طراحی آن انجام خواهد شد و بلافاصله پس از پایان یافتن برنامه «نقشه بهسازی»، اجرای آن آغاز می گردد. در پایان دوره نه ساله اجرای برنامه «همکار 1400»، در صورت تحقّق کامل اهداف برنامه، امید می رود (إن شاء الله) 90 الی 95 درصد مسیر رسیدن به «چشم انداز» را طی کرده باشیم و در تاریخ : «9/9/99 » جشن متعالی شدن و توسعه یافتگی منابع انسانی المصطفی(ص) را برگزار نماییم.